SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065 | 2600 Vác, Naszály út 8.

Intézmény logo

Váci SZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Tanév rendje

Aktuális információ

Az oktató-nevelő munka tervezése (helyi tanév rendje)

Témahetek

Pénz7 pénzügyi és vállalkozói témahét: 2024.

Digitális témahét: 2024.

Fenntarthatósági témahét: 2024.

Magyar Diáksport Napja 2023.09.29.

 

Időpont

Esemény, feladat

Felelős

Közreműködők

2023

Aug. 21. 8:00

hétfő

Alakuló értekezlet

Intézményvezetés

 

Aug. 21. 9:00-tól

 

Munkaközösségi megbeszélések

A szakterületek munkatervi javaslatainak összegyűjtése, a tervezet előkészítése.

mkv-k, ig.h-k

ig.h.(gyak.okt.felelős), szakterületi mk. vezetők

Aug.22-23-24.

Javító, pótló vizsgák

Intézmény-vezetés, szaktanárok

kijelölt vizsgabizottság

Aug. 23-31.

A tanévvel kapcsolatos szervezési feladatok, adminisztráció

Int vezetés tagjai mkv.-k

Érintettség szerint okt. testület tagjai

Aug. 23-31.

Tanévnyitó ünnepély előkészítése

Iskolavezetés

Érintettség szerint okt. testület tagjai, technikai személyzet

Aug. 23-31.

Terem és szertár-, ill. műhelyrendezés

Mk.vezetők, igh.(gyak.okt.felelős)

Szaktanárok, oktatók

Augusztus 28.

 

Munkaközösségi munkatervek, tanmenetek munkaközösségi szinten való elfogadása, leadása a területvezetőnek. Javaslatok továbbítása az intézményi munkatervhez.

mkv

 

Aug. 23-31.

Tankönyvrendelés-, osztás megszervezése

Pintér Jenő

Osztályfőnökök, mk.vez.-k

Aug. 23-25.

Munka- és tűzvédelmi bejárás, tanévkezdéshez szükséges halaszthatatlan, azonnal elvégzendő feladatok jegyzőkönyvezése

intézményvezetés

gondnok

munkavédelmi felelős

 

Aug. 23-25.

Bemeneti mérőlapok ellenőrzése, sokszorosítása

Mkv., területvezetők

Érintettség szerint nev. testület tagjai

Augusztus 29. 12-14 h

Pótbeiratkozás

Tanköteles tanulók beírása a kötelező felvételt biztosító iskolába

Intézményvezetés

 

 

Aug. 30.

Iskolai munkaterv-tervezet elkészítése, a tervezet közzététele a belső hálón

Lang László ált.igh.

Igazgató, ig.h-ek

Aug. 30.

Törzslapok, bizonyítványok adminisztrációjának befejezése, leadása az ig. irodába (JAVÍTÓVIZSGA)

Szaktanárok, of. igh.-k

Titkárság, igazgató

Aug. 31. 09:00

 

Tanévnyitó nevelési értekezlet (munka- és balesetvédelmi oktatás)

Ig., Ig.h-ek

Nevelőtestület tagjai

2023. szeptember 1-én, péntek

2022/2023-as tanév kezdete

A hét

 

 

Szept. 01-től folyamatosan

Pályaválasztási tájékoztató összeállítása a 2024/2025-ös tanévre. A pályaválasztással kapcsolatos tevékenységrendszer kezdete.

intézményvezetés

Munkaközösség-vezetők

Szept. 01-től folyamatosan

SZAKMAI NAPOK SZERVEZÉSÉNEK KEZDETE:

  • építész
  • elektronika
  • gépész
  • fás

 

 

Szept. 01. 08:00  péntek

Tanévnyitó ünnepély

(Külön forgatókönyv szerint) felsőbb éveseknek 3 osztályfőnöki órák

Czinege Norbertné

magyar-történelem munkaközösség

Szept. 04.

 

 

Felsőbb évfolyamokon kirándulás

Sportnap

 

osztályfőnökök, kísérő kollégák

Szept.01-04-05.

 

GÓLYA-napok a 9. évfolyam számára

SZECSKAAVATÓ

Szabó Pálma

osztályfőnökök, Kk 13/F osztály tanulói

Szeptember 01-11.

Korrepetálások, szakkörök, diákkör programjának tervezése, jelentkezések felmérése

mkv.-k, szaktanárok

 

Szept. 01-11. folyamatosan

Szükség szerint az iskolai dokumentumok módosítása, nevelési-oktatási, ill. szakmai éves program és mérési tervek elkészítése

Ig., igh.-k, gyak. okt. vezetők

Szaktanárok, oktatók, nevelők

Szept. 01-04.

A nyári gyakorlat teljesítésének ellenőrzése, törzslapok, bizonyítványok leadása aláírásra

Of.-k,

szakmai igh., gyak. oktatók

Szept. 01-11-ig

Bemeneti mérések, egységes mérőlapok, javítása, továbbá a feltáratlan részképességek szakértői bevizsgálásának kezdeményezése

Szaktanárok, osztályfőnökök

 

Szept. 01- 05. folyamatosan

Tankönyvosztás

(Külön forgatókönyv szerint)

Of.-k, intézményvezetés

Pintér Jenő. Szabó Attila, of.-k

Szept. 01. 15:00-ig

Létszám- és adategyeztetés a titkárságon

Osztályfőnökök, tanügyigazgatás

 

Szept. 01-okt.31.

Postai érkezés szerint a diákigazolványok, érvényesítő matricák kiadása átvételi elismervény aláíratásával

Simon Zsoltné, Osztályfőnökök

 

Szept. 01-15.

Elektronikus napló,

foglalkozási naplók, törzslapok kitöltése a végleges létszámadatok figyelembevételével

Of.-k, szakmai igh., gyak. oktatók, szaktanárok, oktatók

Titkárság, intézményvezetés

Szept. 01-12.

 

 

 

 

 

 

Felmentéshez kérelmek és dokumentumok leadása (titkárságon iktatva), a felmentésekkel kapcsolatos tanulói kérvények továbbítása az érintettség szerinti ig. helyettesek felé. Részképesség-hiányos tanulók szakértői véleményének átvizsgálása érvényesség szempontjából, a szükséges intézkedések elindítása

osztályfőnökök, érintett szaktanárok, érintettség alapján ig. helyettesek

Farkas Andrea

iskolaorvos, Simon Zsoltné, Csányiné Básti Diána

Szept. 04.

Tanuló-nyilvántartáshoz adatszolgáltatás, nyilvántartás adatainak véglegesítése, szükség esetén SZIR adatok módosítása

Csányiné Básti Diána, Simon Zsoltné

Titkárság, Ig.h-ek

Szept. 13. 16:00, ill. 17:00           

Összevont szülői értekezletek a szakképző iskola 9. illetve végzős évfolyamai számára (majd osztályonkénti sz. ért.)

Igazgató,

intézményvezetés of.-k

Szept. 14. 16:00, ill. 1700

Összevont szülői értekezletek a technikum 9. évfolyama, ill. a 12. és a Kk 13. évfolyamai számára (majd osztályonkénti sz.ért.)

Igazgató,

intézményvezetésof.-k

Szept. 29.

Tanmenetek leadása a vezetőségnek

mkv. vezetők, területvezetők

Szaktanárok, gyak. oktatók

Szept. 15-ig

Bemeneti mérések eredményének elemzése munkaközösségi szinten, a korrepetálások, felzárkóztatási stratégiák meghatározása.

Szaktanárok, mk. vezetők

osztályfőnökök, területvezetők

Szept. 15.

Végleges osztálynévsorok elkészítése, adategyeztetés, adatszolgáltatás

Simonné, Csányiné Intézményvezetés,

Osztályfőnökök, gyak. okt.-k

Szept. 18-22.

Kérelmek elbírálása, az igazgatói határozatok – indoklással, záradékkal – előkészítése ig.-i aláírásra

Ig. helyettesek

Titkárság

Szept.29.

Magyar Diáksport Napja

Sportnap az általános iskolák számára

Test. mk.

 

 

Szept.27. 16:00               

Szülői értekezletek a 10 (szakképző – technikum)-11. évfolyamokon (technikum)

Of.-k

 

Szept.28. 16:00               

Szülői értekezletek a technikusi 5/13. évfolyamán

Of.-k

 

2023. október 20-ig.

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját, felvételi tájékoztatóját.

Intézményvezetés

Simonné - Csányiné

Októbertől folyamatosan

Tanulmányi versenyekre való felkészítés

oktatók, szakoktatók

intézményvezetés

Október 2-től

Október-novemberi szakmai vizsgaidőszak kezdete

Varga József gyak.okt.fel.igh.

 

Október 10-ig

Veszélyeztetett tanulók kiszűrése

Csányi Júlia, szociális munkatárs

 

Okt. 06.

4. órában

Megemlékezés az aradi vértanúkról

(Külön forgatókönyv szerint)

Medgyesi Máté

Magyar-történelem munkaközösség

Okt.

 

Pályaválasztási ankét, Vác, (10.10.), Gödöllő, Veresegyház, Diósjenő

Varga József gyak.okt.fel.igh.

Fűr Tibor

Október 2.fele

ALAPÍTVÁNYI BÁL

Varga József gyak.okt.fel.igh.

 

Okt. 20.

a 5. órában

péntek

Október 23-ai megemlékezés

(Külön forgatókönyv szerint)

Szünet előtti utolsó tanítási nap

Dálnoki István

Magyar-történelem munkaközösség

Október 23.

hétfő

 

Nemzeti ünnep

 

 

2023. október 30 - november 05.

Őszi szünet (szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. péntek, szünet utáni első tanítási nap november 06. hétfő)

 

 

November 08. 15:00-17:00-ig

17:00-tól

FOGADÓNAP

 

 

Szülői értekezletek a végzős évfolyamon

Téma: szalagavató

Of., szaktanárok, intézményvezetés

osztályfőnökök

Nov. 10.

I. NEGYEDÉVI ÉRTESÍTÉS

Szaktanárok, intézményvezetés

osztályfőnökök

 

Nov.10.

Munkaközösségi értekezletek

Mk. vezetők

oktatók

November 22.

Nevelési értekezlet

intézményvezetés

 

Nov. 23.

csütörtök – 4 turnus

Nyílt nap

(Külön forgatókönyv szerint) - projektnap

Intézményvezetés, DÖK,

Ig.h. (gyak.okt.felelős),oktatók, szakoktatók

November 30.

Az általános iskolai tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

 

 

2023. december 08.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk

a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a feladatlap igényüket

 

 

Dec.13. 4. órában

Luca-napi program

DÖK, of.

 

Dec. 08-ig.

Szülők tájékoztatása a tanulók tanulmányi előmeneteléről (bukással veszélyeztetett tanulók)

 

Of.-k, tanító tanárok

 

Dec. 09. péntek

Szalagavató (Külön forgatókönyv szerint)

Czinege Norbertné, Szabóné Wittman Katalin

végzős osztályfőnökök

2023. december 20. (szerda)

4.órában

Karácsonyi ünnepély

(Külön forgatókönyv szerint)

Papp-Törek József

 

2023. december 21- 2024.január 01.

Téli szünet (Szünet előtti utolsó tanítási nap december 20 szerda, szünet utáni első tanítási nap január 02.)

 

 

2024

2024. január 09. és május 10 között.

A tanulók fizikai állapotának és edzettsége vizsgálatának megszervezése. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények 2024. május 31-ig töltik fel a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt informatikai rendszerbe (NETFIT®).

intézményvezetés, testnevelés munkaközösség

 

Jan. 12.

Továbbtanulási, beiskolázási terv aktualizálása

Intézményvezetés

munkaközösség-vezetők

Jan.15 - 17. hétfő/kedd/szerda

Halasztott, tantárgy-különbözeti, osztályozó vizsgák, beszámolók. Az adminisztráció elkészítése, vizsgák lebonyolítása.

(Külön forgatókönyv szerint)

 Intézmény-vezetés, Of.-k

tanító tanárok

Jan. 16. kedd

1. félévi osztályzatok, mulasztások lezárása az e-naplóban

Of.-k, oktatók, szakoktatók

 

Jan. 17-18.

Az e-napló adminisztrációjának ellenőrzése

Intézmény-vezetés,

évfolyamfelelősök

Jan. 18. csütörtök 13:00

Osztályozó értekezlet a kultúrteremben

Of.-k, Intézmény-vezetés

Nevelőtestület tagjai

Január 18-19.

Munkaközösségi értekezletek

Téma: A félév munkájának értékelése

mkv, szaktanárok

 

Jan. 19.

A magyar kultúra napja

/Megemlékezés iskolarádión keresztül külön forgatókönyv szerint/

Gyenei Kornélia.

Magyar-tört. Mk tagjai

2024. január 19.

A 2023/2024-es tanév 1. féléve szorgalmi időszakának vége

intézményvezetés, of. szaktanárok

 

Jan. 20. 10:00

Általános felvételi eljárás kezdete

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.

intézményvezetés

 

Jan. 25.

Szakmai területek, munkaközösségek beszámolóinak elkészítése

Mkv., területvezetők

 

Január

Szakmasztár interaktív rész

Varga József gyak.okt.felelős igh.

 

2024. január 26-ig

A szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményekről

Of.-k,

 

Jan. 30. 14.00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.

 

 

Jan. 31.

Félévi beszámolók egységes szerkezetbe szerkesztése, közzététele

intézményvezetés

Ig.

Február 01. csütörtök 12:00

Félévi értekezlet

/Nevelőtestületi értekezlet/

Intézményvezetés

nevelőtestület

Febr. 07. 16 óra

Szülői értekezletek a szakképző iskolai osztályok számára

Osztályfőnökök, szakoktatók

 

Febr. 08. 16 óra

Szülői értekezletek a technikum évfolyamai számára

Osztályfőnökök

 

2024. február 09.

 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.

 

 

 

Február 09.

Iskolai farsang

DÖK

 

Febr. 14.

 

A félévi munka értékelésével kapcsolatos dokumentumok elküldése a fenntartónak.

intézményvezetés

Ig., titkárság

Február 15-ig

Jelentkezés a szakmai és érettségi vizsgákra

Ig.h.-ek, Of.-k,

Titkárság

2024. február 21.

 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú

iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak.

 

 

Február 23-ig

Az év végi szakmai záróvizsgák gyakorlati feladatainak és értékelőlapjainak összeállítási, leadási határideje

Varga József gyak.okt.felelős igh.

szakoktatók

2024. március 04

– március 20.

 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

(Külön forgatókönyv szerint)

 

 

Febr. 23. péntek

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 2024-02-25

/Megemlékezés külön forgatókönyv iskolarádión keresztül szerint/

Vincze-Pál Annamária

Magyar-tört. mk.

2024. március 04. – június 03.

Országos kompetenciamérés 10. évfolyamosok KIMENETI mérése

Rendszergazda

Lang László

 

osztályfőnökök

Márc. 08.

Nőnap

(Külön forgatókönyv szerint)

 

Stúdiós, a tantestület férfi dolgozói

Márc. 14. csütörtök

 

Megemlékezés 1848. március15-ről

(Külön forgatókönyv szerint)

Lestyák Ildikó

Magyar-történelem munkaközösség, okt. technológus

2023. március 22.

 

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők

felvételi jegyzékét.

igazgató

Titkárság

Márc. 22. péntek 12:00

Nevelési értekezlet

 

 

2024.március

Szakmasztár verseny válogatója (KŐMŰVES, FESTŐ, BURKOLÓ, ÁCS)

Varga József gyak.okt.felelős igh.

szakoktatók

2024. március 28-április 2.

Tavaszi szünet

(A szünet előtti utolsó tanítási nap 03.27. szerda, a szünet utáni első tanítási nap 04.03. szerda)

 

 

2023. április 10.

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.

 

 

2024. április 12.

 

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

 

 

Ápr. 19. péntek

 

Egészségnap – Király Kupa

(ápr. 5-én van az Egészségügyi Világnap) külön forgatókönyv szerint

Csányi Júlia

 

segítők: 11-es osztályfőnökök

Ápr. 15-től

Ballagás előkészítése

intézményvezetés, of. Mkv, ballagtató of.-k

Technikai személyzet, titkárság

2024. április 22.

 

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által

meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.

 

 

Április 8-12. Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamon Juhász Kornélia  

Április 16.

A Holokauszt Magyarországi Áldozatainak Emléknapja

 (április 16.) megemlékezés az iskolarádión keresztül (külön forgatókönyv szerint)

Molnár Tibor

Magyar-tört. mk.

Ápr. 26.

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és a tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak. (egyeztetett felvételi jegyzék)

 

 

Április 24-26.

Munkaközösségi értekezletek

Mk. vezetők

Szaktanárok

Ápr. 26.

Szóbeli tételsorok, szakmai vizsgák gyakorlati dokumentációinak leadása ellenőrzésre az ig.h.-nek

Igh.-k, gyakokt. vezetők

Szaktanárok, oktatók, mk. vezetők

Ápr. 25-26.

Osztályozóvizsga előkészítése, lebonyolítása a végzős osztályoknak.

intézményvezetés

Igh.-k, of.-k

Ápr. 29. 13:00

Végzős osztályok naplóinak lezárása

osztályfőnökök

Ig.h.-ek

Április 30.

13 óra

Osztályozó értekezlet a végzős évfolyamok számára

Ballagási főpróba

 

 

2024.április 22-26.

Szakmasztár országos döntők (Budapest)

Varga József gyak.okt.felelős igh.

 

Május 3.

Szakirányú oktatás utolsó évfolyamát teljesített tanulók számára az utolsó tanítási nap (3/11, 5/13) Bizonyítvány kiállításának dátuma május 3.

Végzős of.-k

 

Május 3. péntek

Ballagás

Végzős és ballagtató osztályfőnökök, Szabóné Wittmann Katalin, Czinege Norbertné

Nevelőtestület, technikai alkalmazottak

Máj. 6–22.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.

Intézményvezetés

 

2024-es tavaszi érettségik

2024. május 6-15.

Írásbeli érettségi vizsgák lebonyolítása a végzős (Kk 13) és a technikumi előrehozott érettségit tevő tanulók számára

Ig.

Intézmény-vezetés, nevelőtestület

2024. május

Szakmai írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív vizsgatevékenység

Ig.

szaktanárok,

gyak. okt. vez

Intézményvezetés, nevelőtestület

Máj.-jún.

Szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység,

szóbeli és gyakorlati vizsgarész lebonyolítása a szakközépiskola végzős osztályai számára

Ig.

Gyak. okt. vez.-k, of.-k, intézmény-vezetés,

titkárság

Június 2. vasárnapja

Pedagógusnap

Külön forgatókönyv szerint bonyolítjuk le!

 

Magyar-történelem mk.

Június 4.

A nemzeti összetartozás napja (JÚNIUS 4.)

Külön forgatókönyv szerint

Bartiné Pásztor Beatrix

 

Jún. 11.

 

Naplók, hiányzások lezárása a nem végzős osztályokban

Of.-k, szaktanárok, oktatók

intézmény-vezetés ellenőrzi

Jún. 12-13.

 

Munkaközösségi értekezletek

Az éves munka értékelése

Mk.vezetők,

szaktanárok, intézményvezetés

Június 13.

SPORTKIRÁLY

testnevelők

 

Jún. 13. 12:00

Osztályozó értekezlet a nem végzős osztályok számára

Intézmény-vezetés, of.-k,

Tanító tanárok, oktatók,

Jún. 10.

Osztályozóvizsga tételek leadása ig. helyetteseknek

Ig.h-ek

szaktanárok

2024. június 14-ig, péntekig tart a szorgalmi időszak

Utolsó tanítási nap a nem végzős tanulók számára

 

 

2024. június 17-28.

Középszintű szóbeli érettségi

Ig., Of.-k, szaktanárok

 

 

Jún. 14. 1-4. óra

Tanévzáró ünnepély, osztályfőnöki órák: A tanévzárással, új tanév kezdésével kapcsolatos információk, átadása.

Ig., Of.-k

 

Jún. 17.

Nyári termelési gyakorlat kezdete

Gyak. okt. vez., szakoktatók

 

Jún. 14.

Osztályozó vizsga a nem végzős évfolyamok számára

Of.-k, szaktanárok, intézmény-vezetés

 

Jún. 24.

Munkatervi beszámolók leadása a szakterületi ig. h.-nek

Bizonyítványok, törzslapok leadása

Javítóvizsga tételek leadása

Mk. vezetők,ifj. véd. fel., védőnő, DÖK segítő

Nevelőtestület tagjai

Jún. 28.

Éves beszámoló szerkesztése, közzététele

intézményvezetés

Ig.

Jún. 24-26.

Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.

Igh.-k, könyvelés,

érintett szaktanárok

Júl. 04. 8 óra

hétfő

Tanévzáró tantestületi értekezlet

Intézményvezetés

 

Szept. 01.

2024-2025-ös tanév kezdete

 

 

 

 

Tanítás nélküli munkanapok:

  1. április 05. Egészségnap, Király-kupa
  2. május 06-09. Érettségi szünet

 

A 2022/2023 tanév rendje, fontosabb eseményei


Partnereink

SZC logo

Váci Szakképzési Centrum


Váci SZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskola

2600 Vác, Naszály út 8.

Telefon: 06 27 316-866

E-mail: titkarsag@kiralyendre.hu

OM azonosító: 203065


2024Váci SZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskola