SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065 | 2600 Vác, Naszály út 8.

Intézmény logo

Váci SZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskola

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Teams
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Nyári gyakorlat

Nyári gyakorlat

Általános tájékoztató a nyári összefüggő gyakorlatról

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!

Az alábbi tájékoztatást adom a 2022-2023-as tanév nyári gyakorlatáról:

A nyári gyakorlatot teljesíteni kell: 

 • a technikum 11. osztályos tanulóinak, (VÁLTOZÁS: kivéve a Közlekedés, szállítmányozás ágazat)
 • a technikum: Közlekedés, szállítmányozás ágazat tanulóinak: 12. évfolyamon kell teljesíteni a 140 órás egybefüggő, nyári szakmai gyakorlatot.
 • a Szakképző Iskola 10. osztályos tanulóinak.

 A nyári gyakorlat kezdete 2023. június 19. (első gyakorlati nap)

A Képzési ls Kimeneti Követelmények szerint 35-70-105-140 órát (szakmánként eltérő) kell teljesíteni összefüggően a nyári termelési gyakorlat alatt.

A nyári gyakorlatot legkésőbb 2023. augusztus 25-ig kell befejezni, és arról  az igazolást 2023. augusztus 31-ig leadni az osztályfőnöknek.

Aki nem teljesíti ezt az óraszámot, a tanév érvénytelenné válik számára.

Két lehetőség van nyári gyakorlat  teljesítésére  a tanulók számára:

 1. iskolai tanműhelyek, oktatótermek, vagy
 2. a vállalatoknál való elhelyezkedés.

A nyári gyakorlat menete, határidők a technikumi osztályokban: 

 1. Befogadó nyilatkozat kitöltetése (2 példányban)és cégszerű aláírása a külső gyakorlati munkahely által. (A formanyomtatvány, letölthető a dokumentumok menüből is).   Leadási határidő az iskola titkárságán: 2023. május 12.
 2. A Szakképzési munkaszerződés nyomtatvány letöltése (3 példányban) a dokumentumok menüből, és értelemszerű kitöltése és cégszerű aláírása a vállalat által. A nyomtatványt a munkahely tölti ki!                                                                                                       Leadási határidő az iskola titkáráságán: 2023. június 02.
 3. A gyakorlat végén a Nyári gyakorlat igazolás dokumentum kitöltése, aláírva, érdemjeggyel ellátva. Leadási határidő az osztályfőnöknek: 2023. augusztus 31.

A szakképző iskolai osztályokban a nyári gyakorlat az eddigi gyakorlati helyen történik a 10. évfolyamos osztályokban. A 9. évfolyamon nincs nyári gyakorlat.

FONTOS:

 • Minden szerződést kérem figyelmesen töltsenek ki és írjanak alá, illetve rendelkezzen pecséttel és dátumokkal  az adott helyen  ellenkező esetben a Kamara nem fogadja be ellenjegyzésre és visszaküldi az iskola részére.
 • Csak a Kamara által ellenjegyzett szerződéssel kezdhető meg a nyári szakmai gyakorlat.

MIKOR ÉS HOGYAN KELL A GYAKORLATOT TELJESÍTENI?

Összefüggően, kiskorú tanuló esetén legfeljebb napi 7 órás gyakorlat keretében 6.00 és 22.00 között folyamatosan kell a nyári gyakorlatot megszervezni (megszakítás nélkül, de heti 2 pihenőnap biztosításával). Nagykorú tanuló esetén legfeljebb napi 8 óra lehet a gyakorlat.

MILYEN JUTTATÁSOK ILLETIK MEG A TANULÓT?

Az összefüggő szakmai gyakorlat során a tanulónak minden megkezdett hét után legalább a hónap első napján érvényes minimálbér 19,5 %-ának egynegyede jár pénzbeli juttatásként. 2022-ben az összefüggő szakmai gyakorlat díjazása: 200.000 Ft x 19,5 % = 39.000 Ft / 4 = 9.750 Ft / hét.

Kifizetése történhet banki átutalással vagy készpénzben is az utolsó gyakorlati napot követően.

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. (Ha a hét során csupán 1 nap gyakorlata van a tanulónak, az is megkezdett hétnek számít. Tehát teljes heti juttatás jár a tanulónak akkor is, ha pl. pénteki napon kezdi meg a gyakorlatát.)

MULASZTÁSOK

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette: magasabb évfolyamra nem léphet. Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát.

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.

Egyebek:

Iskola biztosítja:

 • Egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum
 • Felelősségbiztosítás

Képzőhely biztosítja:

 • Tanulói juttatás
 • Kedvezményes étkezési hozzájárulás
 • Munkaruha, védőruha, szerszámok
 • Munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatás
 • Tisztálkodási eszközök

Tanulói munkanapló: A képzési napokon a tanulónál kell lennie. A gyakorlati oktató ellenőrzi a vezetését, az érdemjegyek ebben is rögzítésre kerülnek.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉVKÖZI GYAKORLATRA VONATKOZÓAN

Feltételei és a kötelezettségek megegyeznek az összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat feltételeivel, azzal a különbséggel, hogy évközi gyakorlat esetében pénzbeli juttatás nem jár a tanulónak.

Amennyiben a törvényi rendelkezések mást határoznak meg a nyári gyakorlattal kapcsolatban, tájékoztatást fogok adni az iskola honlapján.

Tisztelettel:  Varga József                                                                                                             gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes.

  Szakképzési munkaszerződés (3 példányban szükséges)

Letöltés

  Nyári gyakorlat igazolás

Letöltés

  Befogadó nyilatkozat

Letöltés

Partnereink

 • Váci szakképzési Centrum
SZC logo

Váci Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Váci SZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskola

   2600 Vác, Naszály út 8.

  • Telefon: 06 27 316-866

   E-mail: titkarsag@kiralyendre.hu

   OM azonosító: 203065


  2023Váci SZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskola