SZC logo

Váci Szakképzési Centrum

OM kód: 203065 | 2600 Vác, Naszály út 8.

Intézmény logo

Váci SZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokTeamsKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Az iskola története

TörténetTörténet

A főépület 1904-ben készült egy jól berendezett cipőgyár (Kobrak) részére. 1914 elején a gyár csődbe ment, váci
telepét épületeivel és berendezéseivel valamint a hozzá tartozó földterületekkel együtt Pest vármegye vásárolta meg. Eztán ingyenes használatra átadta a kincstárnak abból a célból, hogy ott ipari rokkantiskolát s ebből fokozatosan kialakuló rokkant-kereseti telepet létesítsenek. Az első világháború idején működő rokkantiskolából 1284 hadirokkant nyert kiképzést, cipőfelsőrész készítésben, szíjgyártásban és bőrdíszművességben.

A világháborút követően 1921 szeptemberétől “Hadiárvák Váci Állami Bőripari Szakiskolája” néven nevelőintézetként működik az intézmény. Az első tanulócsoport 1924 júliusában fejezte be a tanulmányait. 1924 szeptemberétől az intézmény működési köre kertészeti szakiskolával bővült. Az iskola igazgatója két évtizeden keresztül Gáll József volt aki a magyar iparoktatás lelkes munkásaként város és országszerte nagy megbecsülést szerzett a szakiskolának.
A váci bőripari iskola szigorú belső rendje nem volt ismeretlen a kívülállók előtt sem. 1937-ben László Árpád került az iskola élére, az ő direktorsága emlékezetes, élményekben gazdag időszak volt. Az évzáró ünnepélyek eseményszámba mentek negyventagú fúvószenekara, száztagú ifjúsági énekkara volt az iskolának. A budapesti egyetemi növénykerttel kapcsolatban álló kertgazdaság úttörő szerepet vállalt több külföldi dísznövény hazai meghonosításában.

​A II. világháború idején az 1942/43-as tanévtől az iskola megint a hadiárvák intézete lett. 1944 decemberére az iskolát kiürítették, az épület berendezése, felszerelése a háborús események következtében használhatatlanná vált. Az épület rövid ideig kórházi célokat szolgált, majd a háború után kísérletek történtek a bőripari szakiskola újjászervezésére.

1949. január elsejével indul a szakmunkásképzés öntőipari iskola létesítésével, amely az jelenlegi iskola névadójának, Király Endrének köszönhető.  Király Endre 1948-tól az intézet szaktanára, főmérnöke, később igazgatója. Nevéhez fűződik az öntőipari szakiskola létesítése, tantervének összeállítása és kivitelezése. Emellett megtervezte és kiviteleztette a nagyméretű öntő csarnokot két kupolókemencével, mert üzem és műhelygyakorlati lehetőség csak az 1917-ben létesített szűkös Bodenloch öntödében volt: 17 gyakorló diáknak biztosított csak foglalkoztatást.

Tervezői tevékenysége kiterjedt a melléképületek megtervezésére és ezeknek üzembe állítására is, mint pl a készáruraktár, a mesteriroda öltözőkkel vagy a porta épülete. A tervezéshez hozzá tartozott az épületek anyagszükségletének összeírása és költségek előirányzata is.

Az öntőipari iskolát érintő iratait, tervezési kézikönyvét (és más személyes okmányait)  Király Endre családja a Váci Levéltárnak ajándékozta.

Fekete Pál igazgató az iparügyi miniszternek szóló jelentésében 17 tanuló foglalkoztatásáról beszél. Az öntőipari iskola először az Iparügyi majd a Nehézipari Minisztérium irányítása alá tartozott. A Nehézipari Minisztérium az iskolát 1950. január 1-én a munkaerő tartalékok hivatala részére adta át. 1954 novemberében a súlyos megrázkódtatás éri az intézményt egy kéménytűz következtében az egész tetőszerkezet leégett. A dokumentáció 80%-a megsemmisült, az épület szinte használhatatlanná vált.

Szintai Márton igazgató és a tantestület – a lehetetlent nem ismerő módon a tanítást folytatták  a város különböző épületeiben. 1955-től az intézet szakmunkásképzési profilja szélesedik. 1956/57-től a váci nagyüzemek számára is képeznek szakmunkásokat (Magyar Hajó és Darugyár, Híradástechnikai Anyagok Gyára, Nagymarosi Gépgyár és közlekedési vállalatok, kisiparosok.) 1960-tól szinte valamennyi váci és környékbeli vállalat részére képeztek szakmunkásokat. A szakmák száma megszaporoott. 1960-tól érettségizettek számára is lehetőség nyílt szakma elsajtítására. Az 1969-es MÜM rendelet értelmében megkezdődőtt az intézetben a tagozatos tanulóképzés. Az 1969/70-es tanévben 966 tanulóból “A” tagozatos 908, “B” tagozatos 35 és “C” tagozatos 23 tanuló volt. A következő években fokozatosan nőtt a “B” tagozatos tanulók száma, megszűnt a sok szakma oktatása. A 70-es években már csak 16 szakmában folyt a képzés.

 

1976. október elsején Imre György került az intézmény élére. 1992-ig vezette az iskolát. A nevéhez fűződő 16 év mérföldkő az iskola életében. Döntésre vitte az öntő tanulók megoldatlan kérdését. 1981. novemberében átadásra került a tornacsarnok, szabadtéri teniszpályát építtetett a fiatalok számára, rendbe hozatta a labdarúgó pályát és a futópályát is. Az iskola szerkezetének reformálása is a nevéhez fűződik: 1977/78-as tanévtől középiskolát végzett tanulók csoportos képzése indul be, 1981-től az intézethez csatolták a siketnéma szakmunkásképzést  a szövő- és női ruhakészítő szakmákban, korszerűsítik a fiú és leánykollégiumot is. 1980/81-től megnő a tanulólétszámmal együtt a pedagógusok száma is.

Imre György igazgató minden lehetőséget biztosított a színvonalas oktató-nevelő munka végzésére. Számos pedagógus országos kísérletben aktív résztvevő volt, nem kevés volt azon tanárok száma, akik tankönyvet vagy pedagógiai összefoglalóban egy-egy fejezetet írtak. Az intézet diákjai a szakmunkások országos versenyén minden évben előkelő helyezést értek el, a tantárgyi versenyeken is az első tíz között szerepeltek. Rendszeresen szerveztek a kollegák rendhagyó órákat, melyekre neves szakembereket és művészeket kértek fel közreműködőként. 1988-tól megkezdte az iskola szakközépiskolává való átalakítását kísérletképpen egy osztállyal (gépjárművezető és karbantartó szakterületen). Bővült az iskola ún. műszaki épülete négy tanteremmel valamint tetőtér-beépítési lehetőséggel.1993-tól Szaniszló Róbert az iskola igazgatója. 1994-től a tantestület és az iskolavezetés, valamint a diákság egyetértésével az intézmény neve megváltozott Király Endre Szakközépiskola és Szakmunkásképző-re. 

Mészáros Ferenc igazgatósága alatt a szakközépiskolai képzés magas színvonalra emelkedett, több szakmában elindult a technikumi évfolyam. Az építőipari technikus, a faipari technikus, az asztalos, az ács, a kőműves, az autószerelő, a festő, mázoló, tapétázó, a központifűtés szerelő, a karosszérialakatos képzésből a térség legjobb szakemberei kerültek ki.

Az iskolában, mely a Váci Szakképzési Centrum egyik tagintézménye lett,  jelenleg technikumi és szakképző iskolai képzés zajlik.  A technikumi szakmák a korábbiakhoz képest bővültek a Rendészet és közszolgálat ágazathoz, a Szépészet ágazathoz, a Kreatív ágazathoz, a Közlekedés és Szállítmányozás ágazathoz tartozó képzésekkel. A gyakorlati oktatás - a duális képzésnek megfelelően - külső gyakorlati képzőhelyen történik, jelentős mértékben hozzárárulva ezzel a térség szakember-ellátásának.

 

 

 


Partnereink

SZC logo

Váci Szakképzési Centrum


Váci SZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskola

2600 Vác, Naszály út 8.

Telefon: 06 27 316-866

E-mail: titkarsag@kiralyendre.hu

OM azonosító: 203065


2024Váci SZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskola