Elektronikai műszerész

Elektronikai műszerész

Feltételek: egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges.

A képzés időtartama: 2 év

A képzés helye: Váci SZC Király Endre Technikum és Szakképző Iskola

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az elektronikai műszerész a gyártó és a kiszolgáló ágazatok középfokú végzettségű elektromos szakembere. Alapvető feladata az elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel‐technikai készülékek, berendezések és műszerek bemérése, javítása és karbantartása. Az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén képes a hibákat (hideg-forrasztások, fóliaszakadások és zárlatok, hibás alkatrészek) megkeresni és megszüntetni. Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket. Vezeték‐ és vezérlőrendszereket telepít és tesztel. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat

 A képzés célja:olyan szakemberek képzése, akik a munkavédelmi előírásoknak megfelelően képesek:

−ellenőrizni a villamos alkatrészek paramétereit,

− NYÁK-lemezt készíteni, gyártani és ellenőrizni technológia szerint,

 − beültetni az elektronikai alkatrészeket,

− beforrasztani az alkatrészeket,

− beszerelni a mechanikai alkatrészeket,

− elvégezni a leírásban előírt bekötéseket, huzalozásokat,

− készre szerelni az áramkört,

− berendezésbe szerelni az elkészült áramkört,

− feszültség alá helyezni az áramkört, készüléket,

− analóg és digitális áramköri dokumentációt értelmezni,

− egyszerű alapáramköri jellemzőket számítással meghatározni,

− dokumentációk alapján összeállítani a mérőrendszert,

– ellenőrizni és beállítani a mérőrendszert,

− dokumentációk és utasítások alapján méréseket végezni,

 − számítógépes tesztprogramokat futtatni,

− mérés alapján elvégezni az áramköri jellemzők szükséges beállításait,

 − útmutatás alapján behatárolni a hibás áramköri egységet, elemet,

− a behatárolt hibás modult, áramköri elemet kicserélni,

− jegyzőkönyvet készíteni a mérési eredményekről és a javítási munkáról,

− minőségirányítási és gyártásközi információkat szolgáltatni,

− műszaki leírások alapján számítógéppel irányított eszközöket működtetni,

− egyszerű vezérlőprogramokat írni és működtetni.