Ösztöndíj 2013

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíj

A szakiskolai tanulmányi ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) bevezetésének célja, hogy a szakiskolai képzésben részt vevő, tanuló fiatalok pénzbeli támogatásban részesüljenek, ha a gazdaság által igényelt szakképesítések oktatásában vesznek részt.

 

Ki jogosult tanulmányi ösztöndíjra?

Az ösztöndíjas tanuló az ösztöndíjra az első szakképzési évfolyam tanévének kezdő napjától az utolsó szakképzési évfolyamon a tanulmányokat lezáró, a tanév rendjében meghatározott első szakmai vizsga letételére kijelölt hónap végéig jogosult, amely időtartamot nem hosszabbítja meg a javító- vagy pótló vizsga időpontja.

Az ösztöndíj megállapítása

Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a félévi értesítőben, illetve az év végi bizonyítványban szereplő érdemjegyek szerint számított tanulmányi átlageredmény alapján. A tanulmányi átlageredményt a félévi értesítőben, vagy az év végi bizonyítványban szereplő érdemjegyek számtani átlagaként kell meghatározni a magatartás és a szorgalom érdemjegyek kivételével. A tanulmányi átlageredmény meghatározása során az általános kerekítési szabályok szerint kell eljárni.

 

Figyelem! A szakiskolai ösztöndíj az iskolai szünetek idején is jár. A július és augusztus hónapokra folyósított ösztöndíj mértéke megegyezik a tanév második félévében folyósított ösztöndíj mértékével.

 

 Az ösztöndíj mértéke

Az ösztöndíj mértéke az első szakképzési évfolyam első félévében tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó. Az első szakképzési évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény

2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10 000 Ft/hó;

3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 15 000 Ft/hó;

3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó;

4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 25 000 Ft/hó;

4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft/hó.

 

Figyelem! A szakiskolai ösztöndíj folyósításának a feltétele az ösztöndíjas tanuló nevére szóló fizetési számla számának az iskola felé írásban történő bejelentése. A bankszámlát a nagykorú tanulónak, kiskorú tanuló esetén a szülőnek (törvényes képviselőnek) kell megnyitnia valamelyik pénzintézetben (bankban).

 

 Nem részesülhet ösztöndíjban

–          a tanév adott félévében a tanuló, ha az azt megelőző félévben 2,51 alatti tanulmányi átlageredményt ért el,

–          a tanév ismétlésére kötelezett tanuló, a megismételt tanév időtartama alatt,

–          a tanuló az adott tanévben, ha igazolatlan óráinak száma meghaladja a 10 órát,

–          a tanuló az adott tanévben a Kt. 76. § (2) bekezdésében meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától.