↑ Return to Nyári gyakorlat

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató a nyári összefüggő gyakorlatról

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!

Az alábbi tájékoztatást adom a 2021-2022-es tanév nyári gyakorlatáról:

A 2021-2022-es tanévben a  nyári gyakorlatot teljesíteni kell:

 • a Szakgimnázium 11. osztályos tanulóinak,
 • a Szakképző Iskola 10. osztályos tanulóinak.

 A nyári gyakorlat kezdete 2022. június 16. (első gyakorlati nap)

Összesen 140 órát kell teljesíteni összefüggően a nyári termelési gyakorlat alatt.

A nyári gyakorlatot legkésőbb 2022.augusztus 26.-ig kell befejezni, és arról  az igazolást 2022. augusztus 31-ig leadni az osztályfőnöknek.

Aki nem teljesíti ezt az óraszámot, a tanév érvénytelenné válik számára.

Két lehetőség van nyári gyakorlat  teljesítésére  a tanulók számára:

 1. iskolai tanműhelyek, oktatótermek, vagy
 2. a vállalatoknál való elhelyezkedés.

A nyári gyakorlat menete, határidők a szakgimnáziumi osztályokban: (11/A, 11/B, 11/C, 11/D)

 1. Befogadó nyilatkozat kitöltetése (2 példányban)és cégszerű aláírása a külső gyakorlati munkahely által. (A formanyomtatvány, letölthető a dokumentumok menüből is).                                                                                                      Leadási határidő az iskola titkárságán: 2022. május 13.
 2. Együttműködési  megállapodás nyomtatvány letöltése (4 példányban) a dokumentumok menüből ( az évfolyamnak és az ágazatnak megfelelően), és értelemszerű kitöltése és cégszerű aláírása a vállalat által. Kérem figyeljenek arra, hogy az Együttműködési megállapodást abból az osztályból töltsék le, ahová a tanuló jár                                                                                                                                                                                                Leadási határidő az iskola titkáráságán: 2022. június 03.
 3. A gyakorlat végén a Nyári gyakorlat igazolás dokumentum kitöltése, aláírva, érdemjeggyel ellátva.                                          Leadási határidő az osztályfőnöknek: 2022. augusztus 31.

A nyári gyakorlat menete, határidők a szakképző iskolai osztályokban: (10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5)

 1. Befogadó nyilatkozat kitöltetése (2 példányban)és cégszerű aláírása a külső gyakorlati munkahely által. (A formanyomtatvány, letölthető a dokumentumok menüből is).   A Szakképzési munkaszerződés egyeztetése Varga József gyakorlati oktatásért felelős igazgató helyettessel 2022. május 13-ig.                                                                  Leadási határidő az iskola titkárságán: 2022. május 13.
 2. Szakképzési munkaszerződés megkötése a vállalattal (4 példányban).                                                                                    Leadási határidő az iskola titkárságán: 2022. június 03.
 3. A gyakorlat végén a Nyári gyakorlat igazolás dokumentum kitöltése, aláírva, érdemjeggyel ellátva.                                          Leadási határidő az osztályfőnöknek: 2022. augusztus 31.
 • Minden szerződést kérem figyelmesen töltsenek ki és írjanak alá, illetve rendelkezzen pecséttel és dátumokkal  az adott helyen  ellenkező esetben a Kamara nem fogadja be ellenjegyzésre és visszaküldi az iskola részére.
 • Csak a Kamara által ellenjegyzett szerződéssel kezdhető meg a nyári szakmai gyakorlat.

MIKOR ÉS HOGYAN KELL A GYAKORLATOT TELJESÍTENI?

Összefüggően, kiskorú tanuló esetén legfeljebb napi 7 órás gyakorlat keretében 6.00 és 22.00 között folyamatosan kell a nyári gyakorlatot megszervezni (megszakítás nélkül, de heti 2 pihenőnap biztosításával). Nagykorú tanuló esetén legfeljebb napi 8 óra lehet a gyakorlat. A nyári gyakorlat legkorábbi kezdési ideje 2022. június 16. (csütörtök). Javasolt kezdés: 2022. június 20. (hétfő).

A kifutó szakgimnáziumi képzések esetén a 2021/2022-es tanévben már csak a 11. évfolyamos tanulóknak kötelező 140 óra (20 nap) összefüggő szakmai gyakorlat letöltése ahhoz, hogy magasabb évfolyamba léphessenek.

MILYEN JUTTATÁSOK ILLETIK MEG A TANULÓT?

Az összefüggő szakmai gyakorlat során a tanulónak minden megkezdett hét után legalább a hónap első napján érvényes minimálbér 19,5 %-ának egynegyede jár pénzbeli juttatásként. 2022-ben az összefüggő szakmai gyakorlat díjazása: 200.000 Ft x 19,5 % = 39.000 Ft / 4 = 9.750 Ft / hét.

Kifizetése történhet banki átutalással vagy készpénzben is az utolsó gyakorlati napot követően.

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. (Ha a hét során csupán 1 nap gyakorlata van a tanulónak, az is megkezdett hétnek számít. Tehát teljes heti juttatás jár a tanulónak akkor is, ha pl. pénteki napon kezdi meg a gyakorlatát.)

MULASZTÁSOK

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette: magasabb évfolyamra nem léphet. Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát.

Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad. Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.

Egyebek:

Iskola biztosítja:

 • Egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum
 • Felelősségbiztosítás

Képzőhely biztosítja:

 • Tanulói juttatás
 • Kedvezményes étkezési hozzájárulás
 • Munkaruha, védőruha, szerszámok
 • Munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatás
 • Tisztálkodási eszközök

Tanulói munkanapló: A képzési napokon a tanulónál kell lennie. A gyakorlati oktató ellenőrzi a vezetését, az érdemjegyek ebben is rögzítésre kerülnek.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÉVKÖZI GYAKORLATRA VONATKOZÓAN

Feltételei és a kötelezettségek megegyeznek az összefüggő (nyári) szakmai gyakorlat feltételeivel, azzal a különbséggel, hogy évközi gyakorlat esetében pénzbeli juttatás nem jár a tanulónak.

Amennyiben a törvényi rendelkezések mást határoznak meg a nyári gyakorlattal kapcsolatban, tájékoztatást fogok adni az iskola honlapján.

Tisztelettel:  Varga József                                                                                                                                                  gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes.