↑ Return to Nyári gyakorlat

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató a nyári összefüggő gyakorlatról

Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!

Az alábbi tájékoztatást adom a 2020-2021.-es tanév nyári gyakorlatáról:

A 2020-2021-es tanévben a 9.-es Technikumi és Szakképző évfolyamra járó tanulóinknak nincs kötelező nyári gyakorlat.

A nyári gyakorlatot teljesíteni kell: a Szakgimnázium 10.-es 11.-es tanulóinknak,

és a Szakképző évfolyam 10.-es osztályba járó diákoknak.

 A nyári gyakorlat kezdete 2021.június 16.-a szerda.

Összesen 140 órát kell teljesíteni az összefüggően, a nyári termelési gyakorlat alatt.

A nyári gyakorlatot legkésőbb 2021.augusztus 27.-ig kell befejezni, és arról  az igazolást leadni az osztályfőnöknek.

Aki nem teljesíti ezt az óraszámot, a tanév érvénytelenné válik számára.

Két lehetőség van nyári gyakorlat  teljesítésére  a tanulók számára:

  1. iskolai tanműhelyek, oktatótermek, vagy
  2. a vállalatoknál való elhelyezkedés.

Vállalati képzőhely választása esetén a Kamara által ellenjegyzett Befogadó nyilatkozattal vagy Tanulószerződéssel kell rendelkeznie a Tanulónak. A befogadó nyilatkozat leadási határideje: 2021. június 1. (osztályfőnöknek)

Szakgimnáziumi 10.-es 11.-es tanulóinknak  vállalatoknál, cégeknél, kisiparosoknál csak „Együttműködési szerződés”  ad lehetőséget a nyári gyakorlati  munkavégzésre.

De (!) mivel a Vállalatok, cégek, kisiparosok nem igényelhetnek Együttműködési megállapodásra normatívát a tanulók foglalkoztatásáért, ezért nem biztos a tanulóinknak  a pénzbeli juttatása ezen időre.

Szakképző évfolyamra járó 10.-es diákjaink Tanulószerződéssel tudnak vállalatoknál, cégeknél, kisiparosoknál gyakorlati munkát végezni.

A külső munkahelyeken való gyakorlati munka megkezdése előtti feladatok:

  • Befogadó nyilatkozat kitöltetése külső gyakorlati munkahellyel. (A formanyomtatvány, letölthető a dokumentumok menüből is).
  • Szakgimnáziumi osztályba járó tanulóknak (10. és 11. évfolyam),  Együttműködési  megállapodás nyomtatvány letöltése a dokumentumok menüből ( az évfolyamnak és az ágazatnak megfelelően), és értelemszerű kitöltése.Kérem figyeljenek arra, hogy az Együttműködési megállapodást abból az osztályból töltsék le, ahová a tanuló jár.
  • Szakképző osztályba járó tanulóknak (10. évfolyam), Tanulószerződés formátumának letöltése az alábbi mellékletekből és a külső munkahellyel való kitöltetése.
  • Befogadó nyilatkozatot 2 példányban a Szerződéseket (Együttműködési szerződés vagy Tanulószerződés) 4 példányban kell kitölteni és leadni az Iskola Titkárságán.
  • Minden szerződést kérem figyelmesen töltsenek ki és írjanak alá, illetve rendelkezzen pecséttel és dátumokkal  az adott helyen  ellenkező esetben a Kamara nem fogadja be ellenjegyzésre és visszaküldi az iskola részére.
  • Csak a Kamara által ellenjegyzett szerződéssel kezdhető meg a nyári szakmai gyakorlat.
  • Végül a Nyári gyakorlat igazolás leadása az Osztályfőnökök részére, aminek Formanyomtatványa letölthető a dokumentumok menüből.

Amennyiben a törvényi rendelkezések mást határoznak meg a nyári gyakorlattal kapcsolatban, tájékoztatást fogok adni az iskola honlapján.

Tisztelettel:  Varga József                                                                                                                                                  gyakorlati oktatásért felelős igazgatóhelyettes.