↑ Return to IVT

2010.-évi beszámoló

2010. évi közhasznú jelentés

A közhasznú Szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 19.§ (2) bekezdése alapján

a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg köteles közhasznú jelentést készíteni.

Számviteli beszámoló

MÉRLEG adatok e Ft-ban/

Eszközök 2009. 2010. Források 2009. 2010.
A. Befektetett eszközök C. Saját tőke:
I. Immateriális javak I. Induló tőke 200 200
II. Tárgyi eszközök II. Tőkeváltozás 3621 3487
III. Befektetett pü.eszközök III Tárgyi eredmény
B.Forgóeszközök D: Tartalék
I. Készletek E: Céltartalék
II. Követelések F: Kötelezettség
III. Értékpapírok I. Hosszúlejár.kötelez.
IV. Pénzeszközök 3821 3687 II. Rövidlejáratú kötelezet.
Eszközök összesen: 3821 3687 Források összesen: 3821 3687

II. Eredmény kimutatás

Alaptevékenység összes bevétel

adatok e Ft-ban

Vállalkozási tev. összes

bevétele

adatok e Ft -ban

2009. 2010. 2009. 2010.
Sorsz. A : Összes bevétel: 575 517 0 0
1. Tagdíjak 0 0 0 0
2. Alapítótól kapott támogatás 0 0 0 0
3. Államháztartási alrendszer 0 0 0 0
4. Más adományozótól kapott támogatás 573 513 0 0
5. Egyéb bevételek 2 4 0 0
B: Összes költség /ráfordítás/ 62 651 0 0
1. Anyagjellegű ráfordítás
2. Személyi jellegű ráfordítás
3. Társadalombiztosítási járulék
4. Értékcsökkenés
5. Egyéb költség 62 651 0 0
C: Tárgyévi pénzügyi eredmény 513 -134 0 0
D: Adófizetési kötelezettség 0 0 0 0
E: Tárgyévi eredmény 513 -134 0 0

Költségvetési támogatás felhasználása:

 • 2010-ben az alapítványnak
 1. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:

2010. év /adatok e Ft-ban/

Megnevezés Előző év Tárgyév Változás e Ft Változás %
Saját tőke összesen 3821 3687 -134 -3,5
Induló tőke 200 200
 • növelésre ható tényező
 • csökkenésre ható tényező
Jegyzett tőke
 • növelésre ható tényező
 • csökkenésre ható tényező
Tőkeváltozás 513 -134 -647 -126
 • növelésre ható tényező
 • csökkenésre ható tényező
Tárgyévi eredmény
 • növelésre ható tényező
 • csökkenésre ható tényező

Az alapítvány vagyonát az év végi pénzeszközök állománya alkotja.

Az induló tőke az alapítói vagyon összege, amely nem csökkenhet.

A tőkeváltozás a bevételek és kiadások különbözetét tartalmazza.

IV. Cél szerinti juttatások kimutatása

2010. /adatok e Ft-ban/

Előző év Tárgyév Eltérés Ft-ban

+ –

Eltérés %-ban

+ –

Pénzbeli támogatás 0 0 0
Nem pénzbeli támogatás 29 640
 • 611
Összesen: 29 640
 • 611
0

Az alapítvány 2010. évben: pénzben nem támogatta a tanulókat.

Nem pénzbeli támogatás:

 • Jutalomkönyv 59 e Ft
 • 2009/2010 és 2010/2011 tanév szalagavató táncoktatás 211 e Ft
 • 2010/2011 tanév szalagavató nyitótánc ruhakölcsönzés 159 e Ft
 • 10 db tanulói belépőjegy a Radnóti Miklós Színházba 28 e Ft
 • 10 db tanulói belépőjegy a Művészetek Palotájába 40 e Ft
 • 19 db tanulói belépőjegy Műszaki Közlekedési Múzeumba 4 e Ft
 • 20 db tanulói belépőjegy Terror Háza Múzeumba 25 e Ft
 • 13 db tanulói belépőjegy a Budapest Bábszínházba 38 e Ft
 • „ A mi világunk” tanulmányi verseny nevezési díj 12 e Ft
 • 2 fő tanuló étkezési támogatása 29 e Ft
 • Iszap károsultak tanulók által összegyűjtött átadott támogatás 35 e Ft

V. Támogatások elszámolása

2010. /adatok e Ft-ban/

Támogatás megnevezése Pénzben

e Ft

Nem pénzben Támogatás célja
Bozóky Tiborné támogatása 10 0 étkezési támogatás

SZJA 1%

468

0

1 db server és tanulmányi kirándulás
Király ISZKI. SZI. és Koll. tanulói 35 0 iszap károsultak támogatása
Összesen: 513

Elkülönített állami pénzalapoktól, helyi önkormányzattól és egyéb szervtől az alapítvány 2010. évben támogatást nem kapott.

VI. Az alapítvány tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása

Az alapítvány vezető tisztségviselői sem, pénzben sem egyéb juttatásokban nem részesült 2010. évben.

VII. Az alapítvány közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az alapítvány közhasznú szervezetté történő minősítését 1998. –án jegyezték be az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c/4; c/5 pontja alapján.

Az alapítvány célja Király Endre Ipari Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanulóinak a szellemi, lelki és testi fejlődésének az elősegítése, az oktatás és a tanórán kívüli tevékenység támogatása.

Az alapítvány fontosnak tartja továbbra is a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazását és a szociálisan rászoruló tanulók támogatását.

Vác, 2011. március 17.

Szalatnyai Gáborné Szlobodnikné Kiss Edit Palotás Károlyné

Kuratórium Elnök Kuratóriumi tag Kuratóriumi tag

Buchwald Imre Murányi Ferencné

Kuratóriumi tag Kuratóriumi tag