Porta Speciosa Egyesület bemutatkozása

Bemutatkozás

TÁJÉKOZTATÓ A “PORTA SPECIOSA” KÖZHASZNÚ EGYESÜLETRÔL

1995-ben fogalmazódott meg az az igény, hogy a történeti építészeti örökség szakszerű fenntartásában és gondozásában közremőködô szakemberek közös együttmőködési és információs fórumot hozzanak létre. Az épület, mint hiteles dokumentum indokolja, hogy a képzéstől a kutatásig, a szakmunkásoktól a mérnökökig, az iskoláktól ipartestületeken át a hivatalokig a szerteágazó tevékenységi körök ezen szelete megtalálhassa és erôsítse közös érdekeltségét az épített kutlurális örökség rehabilitációjában. A “Porta Speciosa” középkori szép latinsággal “Ékes Kaput” jelent, Esztergomban és Pannonhalmán neveztek így kapukat. A névválasztás a nyitottságot, az átjárhatóságot és az örökség iránti tiszteletet kivánja kifejezni. Az egyesület célja – többek között – a m?emléki kutatás és kézművesség szakterületek információcseréje, szakmai koordinációjának segítése, dokumentációs központjának létrehozása. A szaktevékenységbe vágó képzés, továbbképzés ösztönzése, tartalmi körvonalazása, szervezési munkájában való részvétel, szakmai ajánlások kiadása, a képző intézmények érdekérvényesítése különböző fórumokon a nemzetközi és hazai szakmai kapcsolattartás elősegítésével, ösztönzésével, tanácskozások, továbbképzések szervezésével.

VÁLASZTOTT VEZETŐSÉG

Vizi György tiszteletbeli elnök

Tel.: 06-20-4285768
vizigy@gmail.com

Dr. Vukov Konstantin elnök

Tel.: 06-70-3916404
vukov.konstantin@upcmail.hu

Gyimesi Zsolt ügyvezető Tel.:06-20-2301847
vekey.gyim.zsolt@gmail.com

Deák Ildikó Tel.: 06-30-4468518
ildeak@gmail.com

Józsa Tamás Tel.: 06-20-2241737
“jozsa.tamas”@hild.hu

Kovács Ferenc Tel.: 06-20-9430992
kovajobb@t-online.hu

Pintér Kovács Katalin Tel.: 06-30-4121806
katuspinter@gmail.com

Sebestyén József Tel.: 06-30-4039909
jozsef.sebestyén@koh.hu

Szaffenauer József Tel.: 06-70-3367612
szaffenauer@t-online.hu

Szebeni Nándor Tel.:06-20-2352337
nandor.szebeni@gmail.com

Sztanekné Apai Gabriella Tel.: 06-70-2650200
gabriella.apai@gmail.com

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

S. Asztalos Éva Tel.: 06-30-9147002
sasztalos@t-online.hu

Barattáné Zámbó Ágnes Tel.: 06-30-2168753
baratta-zambo@t-online.hu

Dr. Kovács Erzsébet Tel.: 06-20-5644624
erzsebet.kovacs@icomos.hu


Az egyesület székhelyének címe:
1077 Budapest, Wesselényi u. 73.

Honlap:
www.portaspeciosa.hu