↑ Return to Dokumentumok

RFKB 2011. szeptemberi határozatai

A közép-magyarországi RFKB 2011. szeptember 29-i ülés határozatai:

KM-RFKB. 31/2011. (IX.29.) sz. határozat
A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntésének alapja a
2012/2013-as tanév beiskolázására vonatkozóan régiós szinten az alábbi 3 kategória,
amelynek bázisa a 2010/2011-es és a 2011/2012-es tanév október 1-jei KIR-STAT beiskolázási
adatai.
Szakképzési évfolyamok, amelyekre a döntés vonatkozik: belépı évfolyamokra az 1/9, 1/11,
1/13; továbbá beszámítással a 2/10, 3/11, 2/12, 3/13 szakiskolai és a 2/14, 3/15
szakközépiskolai évfolyamokra, valamint az előrehozott/alternatív három éves szakiskolai
szakképzés 1. évfolyamára.
· A kategória / Fejlesztendő szakképesítések:
a szakképzési évfolyamokon a tanulói jogviszony létesítése céljából a beiskolázási
létszám növelhető, amelynek mértékét a Bizottság nem korlátozza.
· B kategória / Szinten tartandó szakképesítések:
a szakképzési évfolyamokon a tanulói jogviszony létesítése céljából a TISZK szintjén
felvehetı létszám nem haladhatja meg a KIR-STAT 2010/2011. és a 2011/2012.
tanévekre vonatkozó hivatalos oktatási statisztikájának számtani átlaga szerint képzett
tanulói létszámot.
Amennyiben a megjelölt két tanév közül csak az egyik tanév érintett a képzésben,
akkor a felvehetı létszám nem haladhatja meg az adott tanév tanulói létszámát.
· C kategória / Csökkentendı szakképesítések:
a szakképzési évfolyamokon a tanulói jogviszony létesítése céljából TISZK szintjén a
KIR-STAT 2010/2011. és a 2011/2012. tanévre vonatkozó hivatalos oktatási
statisztikájának számtani átlaga szerint képzett tanulói létszámhoz képest általánosan
legalább 20%-os csökkentéssel vehető fel tanuló, az ettől való eltérést, az RFKB külön
határozatban rögzíti.
A beiskolázási adatok figyelembevételével a Bizottság szakképesítésenként,
TISZK-enként eltérő arányokat határoz meg.
(egyhangú döntés)

KM-RFKB 32/2011. (IX.29.) sz. határozat
A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság elfogadja az 1/a. és 1/b.
sz. mellékletek alapján a régióban folytatott iskolarendszerű szakképesítésekhez rendelt
besorolásokat a regionális szakképzés irányának és a beiskolázás arányának a KM-RFKB
31/2011. (IX. 29). sz. határozatában elfogadott kategóriák szerint. (1/a. és 1/b. sz. mellékletek)
(egyhangú döntés)

KM-RFKB 33/2011. (IX.29.) sz. határozat
A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság (24 fı elfogadásával és
1 fı tartózkodásával) elfogadja a 2012/2013-as tanévre vonatkozóan a gazdaság által igényelt
szakképesítések körébe az alábbi 10 szakképesítést és azok elágazásait.
1. 31 521 09 1000 00 00 Gépi forgácsoló
2. 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő
3. 31 582 15 1000 00 00 Kőműves
4. 33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő
5. 31 522 05 1000 00 00 Elektronikai műszerész
6. 31 582 09 Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő
7. 31 582 07 Bádogos
8. 33 543 01 1000 00 00 Bútorasztalos
9. 31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó
10. 33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó

Teljes dokumentumok: