«

»

jún 26

Beiratkozási tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ

Beiratkozás:

időpontja: 2012. június 27. (szerda) 0800-1600,

helye: 2600 Vác, Naszály út 8.

Amennyiben az iskolaválasztási szándék a beiratkozásig módosult, kérjük írásban jelezni a fenti időpontig.

A 2012. 06. 27-ei beiratkozás elmaradása esetén a férőhelyet fenntartani nem áll módunkban, melyről a lakóhely szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét értesíteni fogjuk.

 Kérjük, hogy a felvett tanuló a beiratkozásra az alábbiakat hozza magával:

 • Általános iskolai bizonyítványt

 • Tanulói azonosító kártyát vagy igazolást

 • A tanuló személyi igazolványát, lakcímét igazoló hatósági igazolványt

 • Ha még nincs személyi igazolvány, akkor a Születési anyakönyvi kivonatot

 • TAJ kártyát

 • Adókártyát

 • A csatolt egészségügyi kérdőívet kitöltve és aláírva

 • A mellékelt védőoltásokról szóló összesítést a szülő, a háziorvos vagy a védőnő által kitöltve és aláírva

 • Jelen értesítést és a felvételről kapott határozatot

 • Diákigazolvány igényléshez fel kell keresni az illetékes okmányirodát, ahol elkészítik a tanulóról a fényképet, és felveszik az aláírását. Erről a tanuló kap egy adatlapot, melyet szükséges megőrizni addig, míg állandó diákigazolványát kézhez veszi. Beiratkozáskor ennek az adatlapnak egy fénymásolatát szükséges leadni, valamint 1.400 Ft-ot kell befizetni, melyről nyugtát kap.

 • Intézményünk Házirendje szerint az iskolai nyakkendő használata iskolai rendezvényeken kötelező, melynek megvásárlásához 1.700 Ft-ot kell befizetni, erről szintén nyugtát kap.

Ha szükséges:

 • Valamely tantárgy általános iskolai tanulása alóli felmentés vagy tantárgy értékelésére vonatkozó mentesség (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia) esetén az érvényes orvosi vagy szakértői vizsgálat szakvéleményét (Csak abban az esetben adható további felmentés, ha általános iskolában idegen nyelv, magyar nyelv, matematika tantárgyak értékelése alól felmentése volt a tanulónak.)

 • A csatolt tankönyvigénylésre vonatkozó kitöltött és aláírt kérelmet, valamint a jogosultságot igazoló bizonylato(ka)t

Tanévkezdéssel kapcsolatos további információkat a beiratkozásnál adunk.