↑ Return to Beiratkozás

Szülői teendők az elektronikus beiratkozással kapcsolatban

Tisztelt Szülők!

A középiskolába felvételt nyert tanulók számára a beiratkozásra két lehetőség áll rendelkezésre:

  1. elektronikus beiratkozás a Kréta rendszer (szülői felhasználói fiók) segítségével.(2020. június 15-től június 22-én éjfélig lehet beküldeni az adatokat.)
  2. személyes megjelenés az iskolában. 

Szeretnénk kérni, hogy amennyiben megoldható, éljenek az elektronikus beiratkozás lehetőségével! 

Az elektronikus beiratkozás menete a VSZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2020/2021-es tanévre felvett diákok esetében

A VSZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájába a 2020/2021-es tanévre felvett diákok szülei az elektronikus ügyintézés lehetőségét használva is elindíthatják a beiratkozásukat.

Jelen leírás az elektronikus beiratkozás folyamatát segíti annak részletes leírásával.

Az elektronikus beiratkozás folyamat a következő 3 lépésből áll:

1. lépés: Gondviselői jogosultsággal BKI ügy (Beiratkozás középfokú intézménybe) indítása.
2. lépés: A BKI ügy minden űrlapjának kitöltése
3. lépés: A BKI ügy beküldése.

Személyes megjelenés csak azok számára szükséges, akik nem  tudják megoldani az elektronikus beiratkozást! Ezt előre kérjük jelezni az iskola honlapján a kérdőív kitöltésével. 

A beiratkozás napja a járványhelyzet függvényében 2020. június 22. (hétfőn) a VSZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában 8 és 13 óra között.

 

Az elektronikus beiratkozás menete:

2020. június 15-től június 22-én éjfélig lehet beküldeni az adatokat.

1. lépés: Gondviselői jogosultsággal BKI ügy indítása

  1. a) Amennyiben a szülő rendelkezik gondviselői hozzáféréssel KRÉTA rendszerben

Azon diák szülője, akinek gyermeke valamelyik állami fenntartásában lévő intézményben tanult a 2019/2020-es tanévben, – elvileg – már kapott un. gondviselői hozzáférést a KRÉTA naplóhoz.
Ebben az esetben a jelenlegi általános iskola KRÉTA webes (nem telefonos applikáció!) felületére kell belépnie ezzel a gondviselői hozzáféréssel.

Figyelem! A gyermek belépésével az ő felületén NEM jelenik meg az e-Ügyintézés menüpont, ez a funkció csak a szülői belépéssel érhető el!

Ekkor a belépés után a KRÉTA felületén a menüsor végén megjelenik az e-Ügyintézés menüpont:

Az e-Ügyintézés menüpontot kiválasztva a rendszer átnavigál az e-Ügyintézés felületére, ahol a bal oldalon az Ügyintézés indítása menüt kiválasztva megjelenik az indítható ügyek listája. Ebből a Beiratkozás középfokú intézménybe ügyet kell kiválasztani és elindítani.

Amennyiben sikerült ideáig eljutnia, akkor folytathatja a 2. lépéstől.

  1. b) Amennyiben a szülő NEM rendelkezik gondviselői hozzáféréssel a KRÉTA rendszerben

Ha gyermeke valamelyik állami fenntartásában lévő intézményben tanul, akkor az általános iskola titkárságán vagy az intézményvezetőnek/helyettesnek jelezze a problémát, akik rövid időn belül ezt a típusú hozzáférést biztosítják a KRÉTA naplóhoz. Ha ez megtörtént, akkor az a) pontban leírtak szerint haladhat tovább.

Ha nem állami fenntartású intézményben tanul gyermeke, vagy a gondviselői hozzáférést nem sikerül megszerezni az intézménytől, akkor a teendő a következő:

Töltse be a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalt, s itt válassza ki a Beiratkozás középfokú intézménybe ügyet:

A megjelenő ablakban válassza ki az „Ideiglenes regisztráció létrehozásához, kérjük, kattintson ide” linket.

Itt adja meg a nevét, e-mail címét, leendő felhasználói nevét és jelszavát kétszer, ügyelve a karakterek egyezésére.

Ezután a most létrehozott felhasználói név és jelszó párossal be is lép a rendszer, és folytathatja a 2. lépéstől. (A felhasználói nevét és jelszavát jegyezze meg, hiszen a későbbiekben szüksége lehet rá!)

 

Figyelem! A meglévő, általános iskolai KRÉTA-s gondviselői belépés használata – amennyiben van – azért előnyösebb, mint az ideiglenes létrehozása, mert a KRÉTÁ-s gondviselő belépés esetén az általános iskolai rendszerben tárolt személyes adatokat a program automatikusan betölti a beiratkozásos űrlapokra, így azokat nem kell a szülőnek beírnia.

2. lépés: A BKI ügy minden űrlapjának kitöltése és az ügy beküldése

Az ügy indításakor felugró figyelmeztető ablak azt emeli ki, hogy a funkció használata előtt mindenképpen érdemes elolvasni a középfokú intézménytől kapott értesítő, tájékoztató levelet, illetve hogy a felületet 2020. június 15-től lehet használni.

 

Az űrlap a következő adatok megadását kéri a beiratkozáshoz

Tanuló adatai – Személyes adatok

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor az adatokat áttölti a meglévő rendszerből, így azokat csak ellenőrizni kell.

Figyelem! Nagyon fontos, hogy az oktatási azonosító és a gyermek születési időpontja pontosan legyen kitöltve, hiszen az ügy véglegesítésekor ezt ellenőrzi a középiskola által már feltöltött adatokkal a rendszer.

Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező. Kérjük, hogy az anyanyelve mezőt is töltse ki!

Tanuló adatai – Igazolványok

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor a TAJ számot betölti a rendszer, azonban a Diákigazolvány/NEK azonosító számát be kell írni. Ez a beiratkozásnak egy fontos adata, hiszen ennek segítségével tudunk új diákigazolványt igényelni.
Ez azon az Okmányirodában kapott papíron található, amit akkor kaptak, amikor az Okmányirodában NEK adatlap igénylését kezdeményezték a fénykép és aláíráskép felvételezéssel.

Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező.

Figyelem! Amennyiben az Okmányirodában a NEK adatlap igénylése nem kezdeményezhető, kérjük, a középiskolánál érdeklődjön a diákigazolvány használatával, igénylésével kapcsolatban.

Tanuló adatai – Lakcím adatai

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor az adatokat áttölti a meglévő rendszerből, így azokat csak ellenőrizni kell.

Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező. Kérjük, hogy az anyanyelve mezőt is töltse ki!

Amennyiben gyermeke nem a lakcímkártyáján szereplő címen lakik, akkor adja meg az életvitel szerinti tartózkodási helyét is!

Tanuló adatai – Törvényes képviselő adatai

Amennyiben meglévő KRÉTA gondviselői azonosítóval indították el az ügyet, akkor a meglévő adatokat áttölti a rendszerből, így azokat ellenőrizni kell. Azonban mindenképpen ki kell egészíteni a törvényes képviselet jogalapja, valamint a szülő édesanyjának a nevével (ez utóbbi – azaz a nagymama – születési neve azért kell, mert a középiskola által kinyomtatandó nyilatkozatokba, amit a szülő tesz, az édesanyja és a lakcíme “azonosítja” a szülőt.)

A telefonszám megadása kötelező, az e-mail cím megadását pedig az állandó kapcsolattartás biztosítása érdekében kérjük.

Ha ideiglenes felhasználói regisztrációval léptek be, akkor minden *-os mező kitöltése kötelező. Kérjük, hogy az e-mail cím mezőt is töltse ki!

Kérjük, együtt élő és bírósági végzésben el nem tiltott gondviselő esetén a második gondviselő adatait is legyenek szívesek megadni az Új gondviselő hozzáadása opció kiválasztásával és az adatok megadásával:

Tanuló adatai – Sajátos nevelési igény, hátrányos vagy egyéb különleges helyzet

Itt csak abban az esetben jelezzen bármit, amennyiben arról a megfelelő szakszolgálat szerinti érvényes szakvéleménye van, és azt gyermeke a tanulás során figyelembe is szeretné vetetni. Az erre vonatkozó dokumentumokat – amennyiben szükséges – hozza magával a beiratkozásra magával.

Nyilatkozatok

Kérjük, jelezze, hogy szeptembertől várhatóan kér-e étkezési ellátást. Ha kollégium igényük van, akkor a kiválasztott kollégium beiratkozására kell elmenniük.

A középfokú köznevelési intézmény, amelybe a tanulófelvételt nyert

A intézmény nevénél elegendő beírni a VSZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskoláját és kiválasztani a listából. Ennek hatására az iskola OM azonosítója (203065) bekerül az Intézmény azonosító mezőbe. A megjegyzés rovatba írjon bele minden olyan információt, melyet a beiratkozással kapcsolatosan szeretne a fentieken túl megosztani velünk.

Csatolt dokumentumok

A kérelemhez az alábbi dokumentumokat (másolat, fénykép) szükséges csatolni:

– Személyi igazolvány
– Lakcímkártya
– Születési anyakönyvi kivonat
– TAJ kártya
– Általános iskolai bizonyítvány másolata
– NEK azonosítót tartalmazó adatlap

Figyelem! A csatolt dokumentum eredeti példányát majd a középiskolában történő személyes megjelenéskor be kell mutatni.

Az ügy mentése, majd későbbi tovább szerkesztése

Ha elindította a BKI ügyet, de nem tudta befejezni, akkor van lehetősége piszkozatként menteni az oldal alján lévő Piszkozat mentése nyomógomb segítségével.

A rendszer az adatokat az adott gépre menti el, így ha következőben az 1. lépésben részletezett módon belép az e-Ügyintézés felületére, és elindít egy BKI ügyet (Beiratkozás középfokú intézménybe), akkor jelzi a rendszer, hogy az adott gépen van mentve már egy BKI ügy, és azt szeretné-e folytatni:

Az ügyet számtalan alkalommal lehet menteni és – az adott számítógépen – tovább folytatni egy későbbi időpontban.

 

3. lépés: A BKI ügy beküldése

 Előnézet

Az ügy beküldése előtt az oldal alján lévő Előnézet nyomógombbal letölthető pdf dokumentumot érdemes áttekinteni, hiszen a középiskola ezt fogja kinyomtatni a beiratkozásra, amit ott kell majd aláírni:

Beküldés

Amennyiben mindent megadott, az oldal alján lévő Beküldés gombbal küldheti be kérelmét:

Ekkor két eset lehetséges:

  1. A rendszer azonosítja gyermekét és az ügy beküldésre kerül:

Ekkor megjelenik az Ön által beadott ügyek listájában a beiratkozás:

Ebben az esetben NINCS további teendője a beiratkozás elektronikus felületén.

  1. Gyermeke adatait nem találja a rendszer a középiskola által feltöltött adatok között:

Figyelem! Kérjük, ha a rendszer nem találja a tanulót a középiskola rendszerében, akkor az esetben először ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a gyermeke oktatási azonosítóját, születési dátumát (személyi igazolvány adatai a mérvadók!).

Ha továbbra is fennáll a probléma, kérjük, vegye fel iskolánkkal a kapcsolatot a +36-27 316866telefonszámon vagy a titkarsag@kiralyendre.hu címre küldött elektronikus levélben, s megkeressük a figyelmeztetés okát.

 

Személyes megjelenés csak azok számára szükséges, akik az elektronikus beiratkozást nem tudják megoldani!

 

Ebben az esetben a beiratkozást a Váci SZC Király Endre Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája beiratkozást a járványhelyzet, és az előzetes bejelentkezés függvényében 2020. június 22 (hétfő) a 8 és 13 óra között. szervezi meg.

A beiratkozásra eredeti példányban el kell hoznia a következő dokumentumokat:

– A tanuló személyi igazolványa
– A tanuló lakcímkártyája
– A tanuló TAJ kártyája
– Az okmányirodában kapott NEK azonosítót tartalmazó lap
– A tanuló általános iskolai bizonyítványa
A hatósági igazolványokat és az általános iskolai bizonyítványt kivételével minden dokumentumról fénymásolatot is hoznia kell a személyes megjelenéskor, kivéve, ha azokat digitalizálva az e-Ügyintézés felületén keresztül már feltöltötte.

Az általános iskolai bizonyítvány a beiratkozáskor a középiskolában marad, hiszen a beiratkozás tényét abban záradékolnunk kell.